Ikke-monetært aktiv

Et ikke-monetært aktiv er et aktiv, hvis værdi kan ændre sig over tid som reaktion på økonomiske forhold. Eksempler på ikke-monetære aktiver er bygninger, udstyr, inventar og patenter. Det beløb, der kan opnås for disse aktiver, kan variere, da der ikke er nogen fast rente, hvormed de konverteres til kontanter. Omvendt giver monetære aktiver ret til et fast eller let bestemmeligt beløb i kontanter, såsom tilgodehavender og tilgodehavender.