Midlertidig definition af udbytte

Et midlertidigt udbytte er en udlodning til aktionærerne, der både er erklæret og udbetalt, før et selskab har bestemt sin indtjening for hele året. Sådanne udbytter uddeles ofte til indehavere af et selskabs stamaktier enten kvartalsvis eller halvårligt.

Bestyrelsen kan fastsætte et midlertidigt udbytte til et lavere beløb end det udbytte, det udsteder efter offentliggørelsen af ​​selskabets årlige økonomiske resultat, således at det midlertidige udbytte ikke forringer dets evne til at operere, hvis årsresultatet viser sig at være lavere end oprindeligt forventet.