Sælg eller behandle yderligere beslutning

Sælge eller behandle yderligere beslutning er valget mellem at sælge et produkt nu eller behandle det yderligere for at tjene yderligere indtægter. Dette valg er baseret på en trinvis analyse af, om de ekstra indtægter, der skal opnås, vil overstige de ekstraomkostninger, der skal afholdes som en del af det yderligere behandlingsarbejde. For eksempel, hvis en grøn widget kan konverteres til en rød widget med en inkrementel pris på $ 1,00 pr. Enhed, så er yderligere behandling en god idé, så længe den inkrementelle prisgevinst, der skal opnås, er mindst $ 1,01 pr. Enhed.

Den yderligere beslutning om salg eller behandling opstår oftest, når to eller flere produkter genereres af en fremstillingsproces. På det tidspunkt, hvor produkterne kan opdeles (split-off-punktet), er der et valg at sælge varerne med det samme eller forsøge at fange yderligere værdi ved at engagere sig i mere forarbejdning. Denne beslutning kan variere over tid baseret på ændringer i markedspriserne for et produkt i hvert trin i forarbejdningen. Hvis markedsprisen falder for et produkt i et senere stadium, kan det give mere mening at sælge det uden yderligere behandling. Omvendt, hvis markedsprisen stiger for et produkt i et senere stadium, kan det bedre være at fortsætte med yderligere behandling for at høste højere fortjeneste.