T-konto

AT-konto er en grafisk repræsentation af en hovedbogskonto. Navnet på kontoen er placeret over "T" (undertiden sammen med kontonummeret). Debiteringsposter er afbildet til venstre for "T" og kreditter vises til højre for "T". Den samlede samlede saldo for hver "T" -konto vises nederst på kontoen. Et antal T-konti er typisk grupperet for at vise alle de konti, der er berørt af en regnskabstransaktion. T-kontoen er et grundlæggende træningsværktøj i dobbeltregistrering, der viser, hvordan den ene side af en regnskabstransaktion afspejles i en anden konto. Det er også ret nyttigt til at afklare de mere komplekse transaktioner. Denne fremgangsmåde anvendes ikke til regnskab med en enkelt post, hvor kun en konto påvirkes af hver transaktion.

T Kontoeksempel

I det følgende eksempel på, hvordan T-konti bruges, modtager et firma en $ 10.000 faktura fra sin udlejer til lejen i juli. T-kontoen viser, at der vil være en debitering på $ 10.000 på huslejeudgiftskontoen samt en tilsvarende $ 10.000-kredit til den konto, der skal betales. Denne indledende transaktion viser, at virksomheden har afholdt en udgift samt en forpligtelse til at betale denne udgift.

Det nederste sæt af T-konti i eksemplet viser, at et par dage senere betaler virksomheden huslejefakturaen. Dette resulterer i eliminering af den gæld, der skal betales med en debitering på den pågældende konto, samt en kredit til kontantkontoen (aktiv), hvilket reducerer saldoen på den konto.