Gennemsnitlige samlede aktiver

Gennemsnitlige samlede aktiver defineres som det gennemsnitlige aktiv, der registreres på en virksomheds balance ved udgangen af ​​indeværende år og forudgående år. Dette tal bruges mest i sammenligning med det samlede salgstal for indeværende år for at bestemme mængden af ​​aktiver, der kræves for at understøtte et bestemt salgsmængde. Dette er en nyttig sammenligning, da et lavt aktivniveau i sammenligning med salg indebærer, at ledelsesteamet gør meget effektiv brug af sine aktiver til at drive virksomheden.

Den gennemsnitlige formel for samlede aktiver er:

(Samlede aktiver ved udgangen af ​​indeværende år + Samlede aktiver ved udgangen af ​​foregående år) ÷ 2

Sammenligningen med det samlede salg er mindre nyttigt for et meget succesfuldt selskab, der har akkumuleret en stor mængde kontanter, da kontant tallet er inkluderet i beregningen af ​​gennemsnitlige samlede aktiver. I dette tilfælde kan beregningen ændres for at udelukke mere end et beskedent beløb i kontanter.

En anden variation er at gennemsnitliggøre den samlede mængde aktiver i slutningen af ​​hver måned. Ved at gøre dette undgår beregningen enhver usædvanlig nedgang eller stigning i den samlede mængde aktiver, der kan forekomme, hvis kun ultimo aktivtallene blev brugt.