Møbler og inventar

Møbler og inventar er større bevægelige genstande, der bruges til at møblere et kontor. Eksempler er reoler, stole, skriveborde, arkivskabe og borde. Dette er en almindeligt anvendt klassificering af anlægsaktiver, der er kategoriseret som et langsigtet aktiv på en organisations balance. Disse aktiver har en afskrivningsperiode i mellemklassen, typisk i intervallet fra fem til ti år. Saldoen på denne konto kan være forholdsvis stor for en virksomhed, der for det meste har administrativ karakter, såsom et forsikringsselskab.