Fælles pris

En almindelig pris er en pris, der ikke kan henføres til et bestemt omkostningsobjekt, såsom et produkt eller en proces. F.eks. Er lejeomkostningerne for et produktionsanlæg ikke direkte forbundet med en enkelt produktionsenhed, der produceres inden for dette anlæg, og betragtes derfor som en fælles pris. Når en fælles pris er knyttet til fremstillingsprocessen, medtages den i fabriksomkostningerne og tildeles de producerede enheder. Når en fælles omkostning er knyttet til administrative funktioner, afholdes den i udgifter, når de afholdes.