Sekventiel metode

Den sekventielle metode bruges til at fordele omkostningerne ved serviceafdelinger til andre afdelinger i en organisation. Under denne tilgang tildeles omkostningerne for hver serviceafdeling en afdeling ad gangen. Således fordeles omkostningerne ved en serviceafdeling til alle brugerafdelinger, som kan omfatte andre serviceafdelinger. Når disse omkostninger er allokeret, fordeles omkostningerne til den næste serviceafdeling. Den første afdeling kan ikke modtage en tildeling fra andre afdelinger - i det væsentlige er der en envejs omkostningsallokering.

Den sekventielle metode kaldes også trinallokeringsmetoden.