Forskellen mellem afskrivningsomkostninger og akkumulerede afskrivninger

Afskrivningsomkostninger er det periodiske afskrivningsgebyr, som en virksomhed tager mod sine aktiver i hver rapporteringsperiode. Akkumuleret afskrivning er det kumulative beløb for denne afskrivning, der er stablet siden begyndelsen af ​​afskrivningen for hvert aktiv. Følgende forskelle gælder for de to begreber:

  • Afskrivningsomkostninger vises i resultatopgørelsen, mens akkumulerede afskrivninger fremgår af balancen.
  • Saldoen på afskrivningskontoen er en debet, mens saldoen på den akkumulerede afskrivningskonto er en kredit.
  • Afskrivningsomkostninger er en separat og uafhængig linje i resultatopgørelsen, mens akkumulerede afskrivninger er parret med og udligner linjeposten for anlægsaktiver.
  • Afskrivningsomkostningerne for et aktiv standses, når aktivet sælges, mens akkumulerede afskrivninger tilbageføres, når aktivet sælges.