Eksempler på kapitaludgifter

En kapitaludgift refererer til udgifterne til midler til et aktiv, der forventes at være nyttigt for en virksomhed i mere end en rapporteringsperiode. Eksempler på kapitaludgifter er som følger:

 • Bygninger (inklusive efterfølgende omkostninger, der forlænger en bygnings brugstid)

 • Computerudstyr

 • Kontorudstyr

 • Møbler og inventar (inklusive udgifter til møbler, der samles og behandles som en enkelt enhed, såsom en gruppe skriveborde)

 • Immaterielle aktiver (såsom en købt taxalicens eller et patent)

 • Jord (inklusive omkostningerne ved opgradering af jorden, såsom omkostningerne ved et vandingssystem eller en parkeringsplads)

 • Maskiner (inklusive de omkostninger, der kræves for at bringe udstyret til dets tilsigtede placering og til dets tilsigtede anvendelse)

 • Software

 • Køretøjer

En udgift registreres ellers som en udgift, hvis en af ​​følgende to regler gælder:

 • Udgifterne er på et beløb, der er mindre end den angivne kapitaliseringsgrænse for en virksomhed. Kapitaliseringsgrænsen er etableret for at forhindre en virksomhed i at spilde tid på at spore aktiver, der har ringe værdi, f.eks. Computertastaturer.

 • Udgifterne vedrører en post, der forventes at blive brugt fuldt ud inden for den aktuelle rapporteringsperiode.