Regnskabsenhed

En regnskabsenhed er en virksomhed, for hvilken der opretholdes et separat sæt regnskabsposter. Organisationen skal deltage i klart identificerbare økonomiske aktiviteter, kontrollere økonomiske ressourcer og være adskilt fra de personlige transaktioner hos dens officerer, ejere og medarbejdere. Eksempler på regnskabsenheder er virksomheder, partnerskaber og trusts.

Når det er oprettet, oprettes et kontoplan og regnskabspraksis for en regnskabsenhed, der danner grundlaget for et separat regnskabssystem. Forretningstransaktioner registreres derefter i en hovedbog, der afspejler enhedens igangværende aktiviteter. Resultatet af disse registreringsaktiviteter er regnskaber, der er specifikke for den regnskabsmæssige enhed.

Regnskabsenhedskonceptet bruges til at etablere ejerskab af aktiver og forpligtelser for forpligtelser samt til at bestemme rentabiliteten af ​​et specifikt sæt økonomiske aktiviteter.