Voksende afgrøde

En voksende afgrøde er en busk,mark, træ eller vinafgrøde inden høstning. Mark- og rækkeafgrøder plantes typisk fra frø eller transplanteres fra senge og udvikles derefter til høstpunktet inden for en periode på måneder. Når disse afgrøder har en cyklus på mindre end et år, betegnes de som enårige . Eksempler på etårige er byg, bønner, kål og majs.

Alle omkostninger ved dyrkning af afgrøder akkumuleres indtil høsttid. Denne regel inkluderer afgrødeomkostninger, der afholdes før plantning, såsom omkostningerne til jordforberedelse. Visse omkostninger forbundet med dyrkning af afgrøder afholdes først efter høsten, måske først det næste år. For eksempel kan der være en rest af høstede afgrøder i markerne, der ikke ryddes før starten på den næste vækstsæson. Disse omkostninger skal periodiseres og fordeles på den høstede afgrøde.

Omkostningerne ved dyrkning af afgrøder skal rapporteres til det laveste af prisen eller markedet.