Er akkumulerede afskrivninger et aktiv eller en forpligtelse?

Akkumuleret afskrivning er den samlede sum af alle afskrivningsomkostninger, der hidtil er indregnet på et anlægsaktiver. Som sådan betragtes det som en kontrakontokonto, hvilket betyder, at den indeholder en negativ saldo, der er beregnet til at udligne den aktivkonto, som den er parret med, hvilket resulterer i en netto bogført værdi. Akkumulerede afskrivninger klassificeres separat fra normale aktiv- og passivkonti af følgende årsager:

  • Det er ikke et aktiv, da saldoen, der er gemt på kontoen, ikke repræsenterer noget, der vil give økonomisk værdi for virksomheden over flere rapporteringsperioder. Hvis der er noget, repræsenterer akkumuleret afskrivning den økonomiske værdi, der er forbrugt tidligere.

  • Det er ikke en forpligtelse, da saldoen, der er gemt på kontoen, ikke udgør en forpligtelse til at betale en tredjepart. I stedet anvendes akkumulerede afskrivninger udelukkende til interne bogføringsformål og repræsenterer ikke på nogen måde en betalingsforpligtelse.

Hvis du skal vælge mellem at klassificere akkumulerede afskrivninger som et aktiv eller en forpligtelse, skal det betragtes som et aktiv, simpelthen fordi det er her, kontoen rapporteres i balancen. Hvis det blev kategoriseret som en forpligtelse, ville dette skabe det forkerte indtryk af, at virksomheden har et ansvar over for en tredjepart.