Omsætningsaktiver i drift

Driftsaktiver er de kortfristede aktiver, der bruges til at understøtte en virksomheds drift. I de fleste organisationer er de vigtigste driftsaktiver kontanter, tilgodehavender og beholdning. Kortfristede aktiver, der mere relaterer sig til finansieringsemissioner, såsom omsættelige værdipapirer og aktiver bestemt for salg, betragtes ikke som en del af driftsaktiverne.

Andre typer driftsaktiver har langvarig karakter og omfatter typisk en meget større investering for en virksomhed end dens driftsaktiver. Dette er især almindeligt i et produktionsintensivt miljø, hvor investeringen i anlægsaktiver i høj grad kan overstige investeringen i driften af ​​omsætningsaktiver. Sådan er det også, når investering i intellektuel ejendomsret eller naturressourcer udgør den primære kilde til virksomhedsværdi. En servicevirksomhed kan dog have de fleste af sine aktiver investeret i drift af omsætningsaktiver, da der måske ikke er meget behov for investeringer i andre typer aktiver.