Hensættelse til indkomstskat

En hensættelse til indkomstskat er det anslåede beløb, som en virksomhed eller individuel skatteyder forventer at betale i indkomstskat for det indeværende år. Beløbet for denne hensættelse er afledt ved at justere virksomhedens rapporterede nettoindkomst med en række permanente forskelle og midlertidige forskelle. Det justerede nettoindkomsttal multipliceres derefter med den gældende indkomstskattesats for at nå frem til hensættelsen til indkomstskat.

Denne bestemmelse kan i væsentlig grad ændres af den skatteplanlægning, som en person eller virksomhed engagerer sig i for at udskyde eller eliminere indkomstskatteforpligtelsen. Derfor kan den forholdsmæssige størrelse af denne bestemmelse variere betydeligt fra skatteyder til skatteyder, baseret på deres skatteplanlægningsevner.

En planlagt hensættelse til indkomstskat kan også medtages i en virksomheds budgetmodel. I en veludformet model vil denne planlagte bestemmelse omfatte både permanente og midlertidige forskelle. I en mere grundlæggende model er bestemmelsen simpelthen baseret på den gældende skattesats.