Udstedelsesomkostninger

Udstedelsesomkostninger er de udgifter, der er forbundet med tegning og udstedelse af gældsværdipapirer og kapitalandele. Udstedelsesomkostninger inkluderer følgende:

  • Revisionsgebyrer
  • Investeringsbankgebyrer
  • Juridiske omkostninger
  • Marketingudgifter
  • Securities and Exchange Commission (SEC) registreringsgebyrer

Udstedelsesomkostninger inkluderer ikke udgifter, der skal foretages af et offentligt selskab løbende, såsom kontrolrevision, årsregnskabsrevision, kvartalsvis gennemgang, børsgebyr eller løbende SEC-arkivering.