Levereret lejekontrakt

En gearet leasing er en skattefordelt leasingaftale, hvor en udlejer låner midler til at erhverve et aktiv, som derefter leases til en leasingtager. I denne situation har långiveren ejendomsret til det leasede aktiv, mens alle lejebetalinger indsamles af udlejeren og overføres til långiveren. Långiveren kan overtage aktivet i tilfælde af misligholdelse af en lejer. I denne ordning kan udlejeren indregne afskrivningsomkostninger på aktivet til skatteformål, mens leasingtager kan trække sine leasingbetalinger fra skattepligtig indkomst.

Navnet på denne lejekontrakt refererer til udlejers finansieringsposition, som har brugt gæld (gearing) til at betale for det meste af omkostningerne ved det aktiv, der udlejes.