Materielle omkostninger

Materielle omkostninger er omkostningerne ved materialer, der bruges til at fremstille et produkt eller levere en service. Udelukket fra materialeprisen er alle indirekte materialer, såsom rengøringsmateriel, der anvendes i produktionsprocessen. Følg disse trin for at bestemme mængden af ​​materialeomkostninger, der skal tildeles en produktionsenhed (f.eks. En færdigvarevare):

  1. Kontroller standardmængden af ​​det materiale, der anvendes til fremstilling af en enhed.

  2. Tilføj standardmængden af ​​skrot, der er knyttet til fremstilling af en enhed.

  3. Bestem standardmængden af ​​skrot, der er forbundet med opsætning af produktionskørslen, og fordel det på den enkelte enhed.

  4. Hvis der derefter sælges noget skrot, fordeles indtægterne tilbage til den enkelte enhed.

For mange materialer er omkostningerne til skrot og indtægterne fra videresalg af skrot så små, at det ikke er værd at fordele det til materialeprisen.

Hvis materialeprisen er blevet fastlagt som en standard, kan du efterfølgende beregne materialeafkastvariansen for at se, om den faktiske materialeforbrug var som forventet, eller du kan beregne købsprisvariansen for at se, om materialets indkøbspris var som forventet . Disse afvigelser er nyttige til at undersøge problemer i en virksomheds produktions- og indkøbsområder.

Lignende vilkår

Materielle omkostninger er også kendt som direkte materialeomkostninger og råmaterialomkostninger.