Depositumskvittering

En indbetalingskvittering er en kvittering udstedt af en bank til en indskyder for kontanter og checks deponeret i banken. Oplysningerne registreret på kvitteringen inkluderer dato og klokkeslæt, det indbetalte beløb og den konto, som midlerne blev deponeret på.

En indbetalingskvittering er nyttig som en del af systemet med intern kontrol i forbindelse med behandling af kontanter. Når en indbetalingskvittering returneres fra banken, skal den sammenlignes med det samlede kontantbeløb, der er registreret i kontantkvitteringsjournalen for den dag. Hvis det samlede beløb i pengebevisstidsjournalen er højere end beløbet for indbetalingskvitteringen, betyder det, at den person, der transporterede midlerne til banken, muligvis har stjålet en del af midlerne under transport. Det er også muligt, at banktælleren begik en skrivefejl ved optælling af de modtagne kontanter og checks.

Denne kontrol fungerer kun, hvis den person, der transporterer kontanter og checks til banken, ikke har tilladelse til at registrere kontanttransaktioner i regnskabssystemet. Ellers kunne han ændre de beløb, der er registreret i regnskabssystemet for at skjule efterfølgende tyveri.

En indbetalingskvittering bruges ikke, når en bank modtager checks gennem en lockbox. I stedet kan kasserer få adgang til bankens websted for at downloade oplysninger om arten af ​​de checks, banken modtager.

Lignende vilkår

En indbetalingskvittering kaldes også en indskudsbillet.