Resultat efter skat

Resultat efter skat er en virksomheds indtjening, efter at alle indkomstskatter er trukket fra. Dette beløb er den endelige, resterende fortjeneste, der genereres af en organisation. Resultatet efter skat betragtes som det bedste mål for en virksomheds evne til at generere et afkast, da det indeholder både driftsindtægter og indtægter fra andre kilder, såsom renteindtægter.

Fortjenstmargenen efter skat overvåges nøje af investorer for at se, om et firmas indkomstgenererende evne ændrer sig over tid. I så fald kan dette betragtes som en værdiansættelsesindikator, der kan resultere i en ændring i aktiekursen.

Hvis et selskab er offentligt ejet, rapporterer det også overskud efter skat pr. Aktiebasis. Disse oplysninger fremgår af resultatopgørelsen.

Lignende vilkår

Resultat efter skat er også kendt som nettoresultat efter skat.