Prissætter

En prissætter er en enhed, der har evnen til at fastsætte sine egne priser, fordi dens produkter er tilstrækkeligt differentierede fra konkurrenternes. Et firma er bedre i stand til at fastsætte priser, når det har en betydelig markedsandel og følger en klar prisstrategi.

De fleste organisationer er pristagere, der skal overholde den aktuelle markedspris, når de fastsætter priserne på deres varer eller tjenester.