De kvalitative egenskaber ved regnskaber

Følgende er alle kvalitative karakteristika ved årsregnskaber:

  • Forståelighed . Oplysningerne skal være let forståelige for brugere af årsregnskabet. Dette betyder, at information skal præsenteres tydeligt med supplerende oplysninger i de understøttende fodnoter efter behov for at hjælpe med afklaringen.

  • Relevans . Oplysningerne skal være relevante for brugernes behov, hvilket er tilfældet, når oplysningerne påvirker deres økonomiske beslutninger. Dette kan omfatte rapportering af særligt relevante oplysninger eller oplysninger, hvis udeladelse eller fejlinformation kan påvirke brugernes økonomiske beslutninger.

  • Pålidelighed . Oplysningerne skal være fri for væsentlige fejl og bias og ikke vildledende. Oplysningerne skal således trofast repræsentere transaktioner og andre begivenheder, afspejle det underliggende indhold af begivenheder og forsigtigt repræsentere estimater og usikkerheder gennem korrekt offentliggørelse.

  • Sammenlignelighed . Oplysningerne skal kunne sammenlignes med de finansielle oplysninger, der præsenteres for andre regnskabsperioder, så brugerne kan identificere tendenser i den rapporterende enheds præstation og økonomiske stilling.