Omkostningsadfærd

Omkostningsadfærd er den måde, hvorpå udgifter påvirkes af ændringer i forretningsaktiviteter. En forretningschef skal være opmærksom på omkostningsadfærd, når han udarbejder det årlige budget for at forudse, om eventuelle omkostninger vil stige eller falde. For eksempel, hvis brugen af ​​en produktionslinje nærmer sig sin maksimale kapacitet, vil den relevante omkostningsadfærd være at forvente en stor omkostningsstigning (at betale for en udstyrsudvidelse), hvis det trinvise efterspørgselsniveau stiger med et lille ekstra beløb.

De generelle typer omkostningsadfærd falder i tre kategorier. For det første er variable omkostninger, som varierer direkte med ændringer i forretningsaktiviteter. For eksempel er der en bestemt direkte materialepris forbundet med hvert solgt produkt. For det andet er faste omkostninger, som ikke ændres som reaktion på forretningsaktivitetsniveauer. For eksempel vil huslejen på en bygning ikke ændre sig, selvom lejers salgsniveau ændrer sig dramatisk. Endelig er der blandede omkostninger, som indeholder faste og variable elementer. For eksempel inkluderer et internetadgangsgebyr et standard månedligt adgangsgebyr (som er fast) og et bredbåndsgebyr (som er variabelt).

At forstå omkostningsadfærd er et kritisk aspekt af cost-volume-profit-analyse.