Ikke-prøveudtagningsrisiko

Ikke-stikprøverisiko inkluderer alle andre revisionsrisici end stikprøverisiko. Eller sagt anderledes er risikoen for ikke-stikprøve sandsynligheden for at nå frem til en forkert konklusion på trods af at have valgt en korrekt prøve. Eksempler på ikke-prøvetagningsrisiko er:

  • Anvendelse af upassende revisionsprocedurer

  • Manglende registrering af væsentlig fejlinformation

  • Fejlfortolkning af resultaterne af revisionstest

Et højt niveau af revisionsplanlægning og gennemgang kan minimere risikoen for ikke-prøveudtagning.