Bedrageri revision

En svindelrevision er en detaljeret gennemgang af en virksomheds økonomiske poster med det formål at finde tilfælde af svig. Denne procedure er mere detaljeret end en normal revision, da nogle typer svindel involverer så små beløb og andre aktiver, at de kan falde under standardværdighedstærsklen. Revisorens opgave er at indsamle bevis vedrørende svindel, hvilket også kan resultere i at fungere som ekspertvidne under efterfølgende retssager.

En svindelrevision er faktisk en konsulenttjeneste snarere end en type revision, da resultatet ikke indebærer en udtalelse om en klients regnskaber.

En svindelrevision inkluderer en højere andel af interviews end en normal revision, da revisorerne også søger efter ledetråde fra medarbejdere, der måske har bemærket adfærd, der er tegn på bedrageri.