Bogført værdi af gæld

Den bogførte værdi af gæld består af følgende linjeposter på en virksomheds balance:

  • Noter betales . Fundet i kapitlet om kortfristede forpligtelser.

  • Aktuel del af langfristet gæld . Fundet i kapitlet om kortfristede forpligtelser.

  • Langsigtet gæld . Fundet i sektionen for langsigtede forpligtelser i balancen.

Den bogførte værdi af gæld inkluderer ikke gæld eller påløbne forpligtelser, da disse forpligtelser ikke betragtes som rentebærende forpligtelser.

Den bogførte værdi af gæld bruges almindeligvis i likviditetsforhold, hvor den sammenlignes med enten aktiver eller pengestrømme for at se, om en organisation er i stand til at understøtte sin gældsbelastning.