Påløbne udgifter

En påløbet udgift er en udgift, der er afholdt, men som der endnu ikke er nogen udgiftsdokumentation for. I stedet for udgiftsdokumentationen oprettes en journalpost for at registrere en påløbet udgift samt en modregningsforpligtelse (som normalt klassificeres som en aktuel forpligtelse i balancen). I mangel af en journalføring ville udgiften overhovedet ikke fremgå af virksomhedens årsregnskab i den påløbne periode, hvilket ville resultere i, at det rapporterede overskud var for højt i den periode. Kort sagt registreres påløbne udgifter for at øge nøjagtigheden af ​​årsregnskabet, så udgifterne er tættere tilpasset de indtægter, som de er knyttet til.

En forudbetalt udgift er det modsatte af en påløbne udgift, da en forpligtelse betales, før den underliggende tjeneste eller aktiv er forbrugt. Derfor vises et forudbetalt aktiv oprindeligt på balancen som et aktiv.

Påløbne udgifter i praksis

Eksempler på udgifter, der normalt er påløbet, inkluderer:

  • Renter på lån, for hvilke der endnu ikke er modtaget nogen långiverfaktura

  • Varer modtaget og forbrugt eller solgt, for hvilke der endnu ikke er modtaget nogen leverandørfaktura

  • Modtagne tjenester, for hvilke der endnu ikke er modtaget nogen leverandørfaktura

  • Afgifter, som der endnu ikke er modtaget nogen faktura fra en statslig enhed for

  • Løn, der endnu ikke er betalt for medarbejderne

Et eksempel på en påløbet udgift er en situation, hvor en virksomhed modtager kontorartikler fra en leverandør i slutningen af ​​en måned, men endnu ikke har modtaget en faktura fra leverandøren, når virksomheden lukker sine bøger for måneden. For korrekt at registrere denne udgift i modtagelsesmåneden registrerer regnskabspersonalet en udgift på forsyningsomkostningskontoen med en debet i det beløb, som det forventes at blive faktureret af leverandøren, og registrerer en kredit til en påløbet udgiftskonto. Således, hvis mængden af ​​kontorartikler var $ 500, ville journalføringen være en debitering på $ 500 på kontorforsyningens udgiftskonto og en kredit på $ 500 til kontoen for påløbne udgiftsansvar.

Journalposten oprettes normalt som en automatisk omvendt post, så regnskabssoftwaren automatisk opretter en modregningspost fra begyndelsen af ​​den følgende måned. Derefter, når leverandøren til sidst sender en faktura til virksomheden, annullerer den den omvendte post.

For at fortsætte med det foregående eksempel, ville posten på $ 500 vende om i den følgende måned med en kredit til kontorforsyningens udgiftskonto og en debet på den påløbne udgiftsforpligtelseskonto. Virksomheden modtager derefter leverandørfakturaen på $ 500 og registrerer den normalt gennem regnskabssoftwarens modul, der skal betales, hvilket resulterer i en debitering på kontoforsyningsomkostningskontoen og en kredit til den gæld, der skal betales. Nettoresultatet i den følgende måned er derfor slet ingen ny omkostningsindregning, idet betalingsforpligtelsen flyttes til den gældskonto.

Realistisk set er beløbet for en udgiftsopsamling kun et skøn, og det vil sandsynligvis være noget forskelligt fra beløbet på leverandørfakturaen, der ankommer på et senere tidspunkt. Derfor er der normalt et lille ekstra beløb eller negativ omkostningsindregning i den følgende måned, når vending af journalpost og beløbet på leverandørfakturaen er nettet mod hinanden.

Fra et praktisk perspektiv påløber ikke immaterielle udgifter, da det kræver for meget arbejde at oprette og dokumentere de relaterede journalposter. Endvidere vil et stort antal påløbne udgiftsjournalposter bremse lukningsprocessen ved udgangen af ​​måneden.

Eksempler på periodiserede poster for påløbne omkostninger

  • Modtagne kontorartikler, og der er ingen leverandørfaktura ved udgangen af ​​måneden: Debitering til kontorudstyrsudgifter, kredit til påløbne udgifter.

  • Arbejdstimer arbejdet, men ikke betalt ved udgangen af ​​måneden: Debitering af lønudgifter, kredit til påløbne udgifter.

  • Ydelsesgældsforpligtelse, og der er ingen leverandørfakturaer ved udgangen af ​​måneden: Debitering til medarbejderfordeleomkostninger, kredit til påløbne udgifter.

  • Indkomstskat periodiseres på baggrund af optjent indtægt . Debitering af skatteomkostninger, kredit til påløbne udgifter.

De første tre poster skal vendes i den følgende måned. Indkomstskat tilbageholdes typisk som påløbne udgifter, indtil de er betalt.