Driftssegment

I henhold til internationale standarder for finansiel rapportering er et driftssegment en komponent i en enhed, der er et profitcenter, der har diskret finansiel information til rådighed, og hvis resultater gennemgås regelmæssigt af enhedens øverste operative beslutningstager med henblik på præstationsvurdering og ressourcetildeling. Et driftssegment har generelt en segmentmanager, der er ansvarlig over for den øverste operatørs beslutningstager for resultaterne af segmentet.

En virksomheds hovedkontor betragtes ikke som et driftssegment, heller ikke en virksomheds ydelsesplaner efter ansættelse.