Sådan registreres et forskud til en medarbejder

Et forskud, der betales til en medarbejder, er i det væsentlige et kortfristet lån fra arbejdsgiveren. Som sådan registreres det som et aktuelt aktiv i selskabets balance. Der er muligvis ikke en separat konto, hvor forskud kan opbevares, især hvis forskud på medarbejderne er sjældne. mulige aktivkonti, hvor disse oplysninger kan gemmes, er:

  • Medarbejderudvikling (til situationer med stor volumen)

  • Medarbejderlån (nyttigt, hvis virksomheden har til hensigt at opkræve renter på midler, der er fremskrevet til ansatte)

  • Andre aktiver (sandsynligvis tilstrækkelige for mindre virksomheder, der registrerer få aktiver undtagen tilgodehavender fra salg og anlægsaktiver)

  • Andre tilgodehavender (nyttigt, hvis du sporer et antal forskellige typer aktiver og ønsker at adskille tilgodehavender på en konto).

For eksempel, hvis ABC International udsteder et forskud på $ 1.000 til medarbejder Smith, kan det registrere den oprindelige transaktion som: