Management rådgivningstjenester

Ledelsesrådgivning er konsulenttjenester, der udføres af en specialistorganisation for sine kunder. Disse tjenester er beregnet til at yde rådgivning om klienters drift og økonomi. Tjenesterne kan adressere et af følgende områder:

  • Værdiansættelse af aktiver

  • Forretningsstrategi

  • Computersystemer

  • Retssager

  • Fusioner og opkøb

  • Organisationsstruktur

  • Procesanalyse

  • Risikostyring

Et CPA-firma kan yde ledelsesrådgivning, hvis denne gruppe er adskilt fra revision og skattefunktioner.