Budgetteret balance

Definition af budgetteret balance

Den budgetterede balance indeholder alle de linjeposter, der findes i en normal balance, bortset fra at det er en fremskrivning af, hvordan balancen vil se ud i fremtidige budgetperioder. Den er sammensat ud fra en række understøttende beregninger, hvis nøjagtighed kan variere afhængigt af inputenes realisme til budgetmodellen. Den budgetterede balance er yderst nyttig til at teste, om en virksomheds forventede økonomiske stilling ser ud til at være rimelig. Det afslører også scenarier, der ikke understøttes økonomisk (såsom at kræve store mængder gæld), som ledelsen kan afhjælpe ved at ændre den underliggende model.

Der skal opstilles en budgetteret balance for hver periode, der strækkes af budgetmodellen, snarere end kun for slutperioden, så budgetanalytikeren kan afgøre, om de pengestrømme, der skønnes at blive genereret, vil være tilstrækkelige til at give tilstrækkelig finansiering til virksomheden igennem budgetperioden.

Eksempel på den budgetterede balance

Følgende er et eksempel på en budgetteret balance:

Meget stort selskab

Budgetteret balance

Fra 31. december 20XX