Dækningsgrad for pengestrømme

Pengestrømsdækningsgraden anvendes til at bestemme, om de pengestrømme, der genereres af en virksomheds aktiviteter, er tilstrækkelige til at betale for andre løbende udgifter. I det væsentlige sammenlignes pengestrømme fra driften med de betalinger, der foretages for langvarige gældsnedsættelser, anskaffelser af anlægsaktiver og udbytte til aktionærerne. Formlen er:

Pengestrøm fra driften ÷ (langfristet gæld betalt + anskaffede anlægsaktiver + udlodd kontant udbytte)

For eksempel genererer en virksomhed $ 500.000 af pengestrømme fra driften i det seneste driftsår. I løbet af denne periode betalte den også 225.000 dollars i gæld, erhvervede 175.000 dollars i anlægsaktiver og udbetalte 75.000 dollars i udbytte. Dens pengestrømsdækningsgrad beregnes som:

$ 500.000 Pengestrøm fra drift ÷ ($ 225.000 Gældsbetalinger + $ 175.000 Anlægsaktive køb + $ 75.000 Udbytte)

= 1,05 Pengestrømsdækningsgrad

Ethvert resultat højere end 1 indikerer, at et firma genererer tilstrækkelig pengestrøm til at opretholde sig selv uden at erhverve yderligere gæld eller kapitalfinansiering.

Konceptet kan også anvendes fremadrettet for at afgøre, om en finansiel plan vil resultere i en selvforsynende virksomhed. Hvis ikke, kan planen justeres for at forbedre den planlagte pengestrømsdækningsgrad.