Markedsværdi

Markedsværditilvækstkonceptet afviger forskellen mellem en virksomheds markedsværdi og omkostningerne ved den kapital, der investeres i den. Når markedsværdien er mindre end omkostningerne ved investeret kapital, betyder det, at ledelsen ikke har gjort et godt stykke arbejde med at skabe værdi med den egenkapital, der stilles til rådighed af investorer. Omvendt, når markedsværdien er større end omkostningerne ved investeret kapital, indikerer det, at virksomhedens drift drives godt.

Følg disse trin for at få markedsværdi:

  1. Multiplicer det samlede antal udestående almindelige aktier med deres markedspris

  2. Multiplicer det samlede antal udestående foretrukne aktier med deres markedspris

  3. Kombiner disse totaler

  4. Træk det investerede kapitalbeløb i virksomheden

Formlen er:

(Antal udestående almindelige aktier x aktiekurs) + (Antal udestående foretrukne aktier x aktiekurs)

- Bogført værdi af investeret kapital

Som et eksempel forbereder Cud Farms 'investor relations officer en pressemeddelelse, der afslører stigningen i markedsværditilvækst siden det nye ledelsesteam blev ansat. Analysen er baseret på følgende oplysninger: