Forvaltningsfond

En forskudsfond er en lille mængde kontanter, der afsættes til brug til betaling af uforudsete udgifter. Fonden opbevares typisk i en kasse eller skuffe og kontrolleres af en depotmand, der har beføjelse til at foretage betalinger. Når en betaling foretages, udsteder vogteren kontanter og erstatter det med en kupon, der angiver formålet med betalingen. Når kontantbeløbet i fonden trækkes ned til et lavt niveau, videresendes yderligere kontanter til det fra selskabets centrale regnskabssystem, og kuponerne bruges til at udarbejde en journalpost, der opkræver udgifterne.