Overanvendt overhead

Overudnyttet overhead opstår, når den samlede mængde fabriksomkostninger, der er tildelt producerede enheder, udgør mere overhead, end der faktisk var afholdt i perioden. Dette sker normalt, når en virksomhed bruger en standard langsigtet overheadsats, der er baseret på et skøn over den gennemsnitlige mængde fabriksomkostninger, som en virksomhed sandsynligvis vil pådrage sig, og det gennemsnitlige antal producerede enheder. I nogle perioder vil enten antallet af producerede enheder være større end forventet, eller de faktiske fabriksomkostninger vil være lavere end forventet. I disse situationer vil brugen af ​​en standard overheadrate resultere i overanvendte omkostninger.

På lang sigt bør brugen af ​​en standard overheadrate resultere i nogle måneder, hvor overhead er overanvendt, og nogle måneder, hvor det er underudnyttet. I gennemsnit skal den anvendte generalomkostning imidlertid omtrent matche den faktiske mængde generalomkostninger, der er afholdt.