Indtjening tilgængelig for almindelige aktionærer

Indtjening til rådighed for almindelige aktionærer er nettoresultat efter skat minus eventuelt foretrukket udbytte. For eksempel rapporterer en virksomhed et nettoresultat efter skat på $ 100.000 og betaler også et $ 10.000 udbytte på sine udestående foretrukne aktier. Dette betyder, at der er $ 90.000 i indtjening til rådighed for almindelige aktionærer.

Teoretisk repræsenterer resten mængden af ​​indtjening, som en virksomhed kunne udbetale til ejerne af dens almindelige aktier. Imidlertid kan det rapporterede indtjeningsbeløb være højere end forretningens kontante reserver, så virksomheden er muligvis ikke i stand til at udstede det angivne beløb til aktionærerne.

Foranstaltningen er mere relevant i brancher, der ikke kræver store investeringer i driftskapital eller anlægsaktiver, såsom serviceindustrien. Omvendt, når der kræves store investeringer, kan det beregnede indtjeningsbeløb, der er tilgængeligt for almindelige aktionærer, muligvis ikke betales overhovedet, og faktisk tilføjer virksomheden gæld for bedre at finansiere organisationens behov.

Foranstaltningen er især ikke nyttig, når en virksomhed vokser hurtigt, da virksomheden har brug for alle sine kontanter (og mere) for at finansiere de øgede tilgodehavender og beholdning, der ledsager vækst.