Optjent kapital

Definition af optjent kapital

Optjent kapital er et selskabs nettoindkomst, som det kan vælge at beholde som tilbageholdt indtjening, hvis det ikke udsteder pengene tilbage til investorer i form af udbytte. Således er optjent kapital i det væsentlige den indtjening, der tilbageholdes i en enhed.

Optjent kapital er negativ, hvis et selskab registrerer tab, og det er positivt, hvis virksomheden genererer overskud og ikke har udstedt alt overskuddet som udbytte. Hvis et selskab genererer overskud og har udstedt alt overskuddet som udbytte, er den optjente kapital nul.

En voksende virksomhed har brug for alle de kontanter, den kan få til at finansiere vækst, og udsteder så sjældent udbytte. Sådanne virksomheder vil sandsynligvis have store kapitalindtægter, så længe de genererer overskud. Omvendt er et selskab med lav vækst i en etableret industri mere tilbøjelige til at udstede udbytte, og det vil således beholde en mindre andel af den optjente kapital.

Optjent kapital er ikke det samme som indbetalt kapital. Indbetalt kapital er det beløb, som investorer betaler til virksomheden (over aktieens pålydende eller angivne værdi). Således kommer optjent kapital fra overskud, og indbetalt kapital kommer fra investorer.

Eksempel på optjent kapital

ABC Company registrerer $ 100.000 i nettoindkomst og udsteder $ 60.000 i udbytte til sine aktionærer. Dette efterlader $ 40.000 optjent kapital, der vises på kontoen for tilbageholdt indtjening.