Fælles lagerforhold

Aktiekvoten måler den andel af en virksomheds samlede kapitalisering, der består af almindelig aktie. En høj procentdel indikerer, at virksomhedens ledelse er konservativ og opnår størstedelen af ​​virksomhedens finansiering gennem salg af almindelige aktier. En høj aktiekvot er mere nødvendig, når pengestrømme er inkonsekvente, da det er sværere at understøtte løbende gældsbetalinger. Formlen for det almindelige aktieforhold er at dividere den bogførte værdi af al almindelig aktie med virksomhedens kapitalisering. Beregningen er:

Bogført værdi af almindelig aktie ÷ Samlet kapitalisering af kapital = fælles aktiekapital

Tælleren af ​​denne beregning inkluderer både pålydende værdi og yderligere indbetalt kapital forbundet med alt almindeligt aktiesalg, da hensigten er at bestemme det samlede beløb, der modtages ved salg af aktier. Tælleren anvender ikke den aktuelle markedsværdi af de solgte aktier, da dette beløb ikke afspejler de kontanter, der faktisk er modtaget af virksomheden til gengæld for udstedelse af aktier. Nævneren inkluderer al gæld og egenkapital i virksomheden pr. Måledato.

For eksempel har et firma solgt $ 1.000.000 almindeligt lager og har også udestående gældsforpligtelser på $ 9.000.000. Denne enhed vil blive betragtet som stærkt gearet, da dens fælles aktiekapital kun er 10%.