Angivet rente

Den angivne rentesats er den rentesats, der er anført på en obligationskupon. Dette er det faktiske rentebeløb, der er betalt af obligationsudstederen. Således, hvis udstederen betaler $ 60 på en obligation med en pålydende værdi på $ 1.000, er den angivne rentesats 6%. En investor kan justere den effektive rente, der modtages, ved at betale mere eller mindre end pålydende, når han køber en obligation. Konceptet kan også anvendes på den sats, der betales på en række forskellige sparepapirer udstedt af en bank.

Den angivne rente er også kendt som kuponrenten og den pålydende rente.