Tidsperiode-princippet

Tidsperiode-princippet er konceptet om, at en virksomhed skal rapportere de økonomiske resultater af sine aktiviteter over en standard tidsperiode, som normalt er månedligt, kvartalsvis eller årligt. Når varigheden af ​​hver rapporteringsperiode er fastlagt, skal du bruge retningslinjerne i almindeligt accepterede regnskabsprincipper eller internationale finansielle rapporteringsstandarder til at registrere transaktioner inden for hver periode.

Du skal medtage den tidsperiode, der er omfattet af opgørelsen, i overskriften til en finansopgørelse. For eksempel kan en resultatopgørelse eller pengestrømsopgørelse dække "Otte måneder, der sluttede 31. august." Balancen dateres dog fra en bestemt dato snarere end for en række datoer. Således kan en balanceoverskrift angive "pr. 31. august."

Lignende vilkår

Tidsperiode-princippet er også kendt som tidsperiode-begrebet eller tidsforudsætningen.