Indfrielse af obligationer, der skal betales

Indfrielse af gældsobligationer henviser til tilbagekøb af obligationer fra deres udsteder. Dette sker normalt på obligationernes løbetid, men kan forekomme tidligere, hvis obligationerne indeholder en opkaldsfunktion. I sidstnævnte tilfælde kalder udstederen obligationer tidligt for at drage fordel af et fald i markedsrenten.