Metode til direkte pengestrømsopgørelse

Den direkte metode til præsentation af pengestrømsopgørelsen præsenterer de specifikke pengestrømme, der er knyttet til poster, der påvirker pengestrømmen. Elementer, der typisk gør det, inkluderer:

  • Kontanter indsamlet fra kunder

  • Modtagne renter og udbytter

  • Kontanter betalt til medarbejdere

  • Kontanter betalt til leverandører

  • Renter betalt

  • Indkomstskat betalt

Fordelen ved den direkte metode i forhold til den indirekte metode er, at den afslører driftsmæssige indtægter og betalinger.

Standardindstillingsorganerne tilskynder til brugen af ​​den direkte metode, men den bruges sjældent af den fremragende grund, at informationen i den er vanskelig at samle; virksomheder indsamler og gemmer simpelthen ikke oplysninger på den måde, der kræves til dette format. Brug af den direkte metode kan kræve, at kontoplanen omstruktureres for at indsamle forskellige typer information. I stedet bruger de den indirekte metode, som lettere kan udledes af eksisterende regnskabsrapporter.

Eksempel på direkte oversigt over pengestrømme direkte metode

Lowry Locomotion konstruerer følgende opgørelse af pengestrømme ved hjælp af den direkte metode:

Lowry bevægelse

Opgørelse af pengestrømme

for året afsluttet 12/31 / x1