Kontant afkast på aktiver

Kontant afkast på aktiver måler det proportionale nettobeløb, der er udskilt som følge af at eje en gruppe af aktiver. Foranstaltningen bruges ofte af analytikere til at sammenligne resultaterne for virksomheder inden for samme branche, da det er meget svært for nogen at tilsløre cash flow-tallet. Således er forholdet ret pålideligt og sammenligneligt mål for aktivets ydeevne på tværs af en branche. En høj procentdel af kontant afkast på aktiver er især nødvendig i et aktivtungt miljø (såsom enhver fremstillingsindustri), hvor kontanterne er nødvendige for at vedligeholde, opdatere og investere i yderligere aktiver. Målingen afledes normalt samlet for en hel virksomhed, i hvilket tilfælde beregningen er:

Pengestrømme fra drift ÷ Samlet gennemsnit af aktiver = Kontant afkast på aktiver

I beregningen kommer pengestrømmen fra driften fra opgørelsen af ​​pengestrømme. Nævneren inkluderer alle aktiver, der er angivet på balancen, ikke kun anlægsaktiver.

Kontantafkastet på aktiver er især værdifuldt, når der er en markant forskel mellem pengestrømme og rapporteret nettoindkomst, som det undertiden kan være tilfældet, når periodiseringsregnskabet anvendes. I denne situation kan beregning af afkastet på de samlede aktiver være vildledende, så der anvendes pengestrøm i stedet for nettoindkomsttallet.