Omkostningstildeling

Omkostningstildeling er fordeling af omkostninger til de aktiviteter eller objekter, der udløste omkostningernes påløb. Konceptet bruges stærkt i aktivitetsbaseret omkostning, hvor omkostninger spores tilbage til de handlinger, der medfører, at omkostningerne afholdes. Omkostningsopgaven er baseret på en eller flere omkostningsdrivere. For eksempel driver et universitet sin egen vedligeholdelsesafdeling; udgifterne til afdelingen tildeles de forskellige andre afdelinger på universitetet baseret på deres forbrug af afdelingens vedligeholdelsestjenester.

Omkostningstildeling kaldes også omkostningsallokering.