Omkostninger til tilbageholdt indtjening

Omkostningerne ved tilbageholdt indtjening er omkostningerne for et selskab med midler, som det har genereret internt. Hvis midlerne ikke blev tilbageholdt internt, ville de blive udbetalt til investorer i form af udbytte. Derfor er omkostningerne ved tilbageholdt indtjening tilnærmet det afkast, som investorer forventer at tjene på deres egenkapitalinvestering i virksomheden, hvilket kan udledes ved hjælp af CAPM (Capital Asset Pricing Model). CAPM kombinerer den risikofrie rente og en akties beta for at nå frem til prisen på egenkapital.