Aktivitet på produktniveau

En aktivitet på produktniveau er en handling, der træffes til støtte for et bestemt produkt eller en bestemt aktivitet. Disse handlinger træffes uanset mængden af ​​produktion eller servicevolumen, der er knyttet til et produkt. Eksempler på aktiviteter på produktniveau er:

  • Omkostninger for produktchefen for et produkt

  • Omkostninger til at designe et produkt

  • Omkostninger til design af emballage

  • Omkostninger til at udstede en teknisk ændringsordre

  • Omkostninger til at reklamere for et produkt

Inden for omkostningshierarkiet i et aktivitetsbaseret omkostningssystem er aktiviteter på produktniveau placeret tæt på midten som bemærket i følgende hierarki:

  1. Enhedsniveauer

  2. Aktiviteter på batchniveau

  3. Aktiviteter på produktniveau

  4. Aktiviteter på facilitetsniveau