Langfristede forpligtelser

Langfristede forpligtelser er de forpligtelser, der ikke forfalder til afvikling inden for et år. Disse forpligtelser klassificeres separat i en virksomheds balance, væk fra kortfristede forpligtelser. Eksempler på langfristede forpligtelser er:

  • Langsigtet del af gælden

  • Langsigtet del af obligationer, der skal betales

Det samlede beløb af langfristede forpligtelser sammenlignes rutinemæssigt med en virksomheds pengestrømme for at se, om den har de økonomiske ressourcer til at opfylde sine forpligtelser på lang sigt. Hvis ikke, vil kreditorer være mindre tilbøjelige til at gøre forretninger med organisationen, og investorer vil ikke være tilbøjelige til at investere i den. En faktor, der skal overvejes i denne evaluering, er stabiliteten i en organisations pengestrømme, da stabile strømme kan understøtte en højere gældsbelastning med en reduceret risiko for misligholdelse.