Omkostninger ved solgte varer

Omkostninger for solgte varer

De solgte omkostninger er de omkostninger, der tildeles de varer eller tjenester, der svarer til salg foretaget til kunder. I tilfælde af merchandise betyder dette normalt varer, der blev fysisk afsendt til kunder, men det kan også betyde varer, der stadig er i virksomhedens lokaler under faktura og aftaler med kunder. I begge tilfælde skal regnskabsføreren reducere slutbeholdningen med mængden af ​​de varer, der enten blev sendt til kunder eller udpeget som værende kundeejet under en regning og tilbageholdelsesordning.

Følg disse trin for at komme til prisen for varer, der sælges i journalpost:

  1. Bekræft begyndelsesbeholdningssaldoen . Den faktiske mængde begyndende lagerbeholdning, der ejes af virksomheden, vurderes korrekt og afspejler saldoen på de forskellige beholdningskonti i hovedbogen. Hvis der er en forskel mellem startbalancen i hovedbogen og de faktiske omkostninger ved begyndelsesbeholdningen, skylles forskellen gennem omkostningerne ved solgte varer i den aktuelle regnskabsperiode.

  2. Akkumulere købte lageromkostninger . Efterhånden som regnskabsperioden skrider frem, og virksomheden modtager fakturaer fra leverandører for lagervarer, der sendes til virksomheden, skal du registrere dem enten på en enkelt købskonto eller på den konto, der er mest anvendelig. Sørg for at påløbe køb i slutningen af ​​regnskabsperioden, hvis der er modtaget varer, men ikke den relaterede leverandørfaktura.

  3. Akkumulere og allokere omkostninger . Eventuelle andre omkostninger, der er involveret i at bringe salgbare beholdninger til placeringen og den nødvendige tilstand til at sælge den, udpeges som faste omkostninger og fordeles på alle varer, der produceres i regnskabsperioden.

  4. Bestem slutte beholdningsenheder . Enten foretage en fysisk beholdningstælling i slutningen af ​​perioden for at bestemme de nøjagtige mængder af varer ved hånden, eller brug et evigt lagerbeholdningssystem til at udlede disse saldi (som typisk involverer brugen af ​​cyklustælling).

  5. Bestem omkostningerne ved at afslutte beholdningen . Dette kan være en kompliceret proces, da regnskabsføreren kan bruge en række omkostningsdelingssystemer, såsom FIFO, LIFO eller den vejede gennemsnitlige metode til at bestemme omkostningerne.

  6. Bestem omkostningerne ved solgte varer . Hvis der bruges en købskonto, skal du tilføje saldoen på den konto til det begyndende lagertotal og derefter trække den omkostningsberegnede slutlagertotal for at nå frem til prisen på solgte varer. Hvis firmaet i stedet bruger flere beholdningskonti i stedet for en købskonto, skal du tilføje dem sammen og trække den kostede slutbeholdning i alt for at nå frem til prisen på solgte varer.

  7. Generer omkostninger ved solgte varer . Hvis der bruges en købskonto, skal omkostningerne ved solgte varer til journalføring reducere kontosaldoen til nul samt justere beholdningskontosaldoen for at matche den omkostningsberegnede slutbeholdning i alt.

Omkostninger ved solgte varer Eksempel på journalindgang

Enkel version: ABC International har en begyndelsessaldo på sin beholdningskonto på $ 500.000. Det køber 450.000 dollars af materialer fra leverandører i løbet af måneden. Ved udgangen af ​​måneden tæller den sin slutbeholdning og bestemmer, at der er $ 200.000 beholdning til rådighed. Omkostningerne ved varer solgt journalpost er: