Rate varians

En satsvarians er forskellen mellem den faktiske pris, der er betalt for noget, og den forventede pris ganget med den faktiske købte mængde. Konceptet bruges til at spore tilfælde, hvor en virksomhed betaler for meget for varer, tjenester eller arbejdskraft. Imidlertid kan overdreven opmærksomhed på satsafvigelser have den negative effekt, at det kun fokuserer på omkostningsreduktioner. I stedet kan det være mere fornuftigt at betale noget mere for højere kvalitet, hvilket har en tendens til at reducere det samlede afholdte udgifter. Formlen er:

(Faktisk pris - Standardpris) x Faktisk mængde = Satsvariation

"Sats" -variansbetegnelsen anvendes oftest på arbejdshastighedsvariansen, som involverer de faktiske omkostninger ved direkte arbejdskraft sammenlignet med standardomkostningerne ved direkte arbejdskraft.

"Sats" -variansen bruger en anden betegnelse, når den anvendes til køb af materialer, og kan kaldes købsprisafvigelsen eller materialeprisvariansen.