Tjek register

Et checkregister er et dokument, som angiver betalingsdatoer, checknumre, betalingsbeløb og betalingsmodtagernavne for alle checkbetalinger. Rapporten bruges til at bestemme de nøjagtige betalinger, der er inkluderet i en kontrolkørsel; som sådan betragtes det som en nødvendig del af regnskabet. Rapporten kan også bruges som en del af bankafstemningsprocessen til at bestemme, hvilke udstedte checks der endnu ikke har ryddet banken, og det samme gælder afstemningsposter.

Der er et separat kontrolregister for hver kontrolkonto. F.eks. Oprettes der et checkregister for checkbetalinger foretaget fra driftskontoen, mens et separat checkregister bruges til checkbetalinger foretaget fra lønskontoen.

Registret præsenterer information sorteret efter kontrolnummer. Det kan også være muligt at sortere rapporten efter leverandørnavn, som derefter kan bruges til at bestemme omfanget og hyppigheden af ​​betalinger til visse leverandører.

Checkregistret er et standardrapportformat og er således tilgængeligt på enhver regnskabssoftwarepakke. Nogle softwarepakker kræver, at denne rapport køres som en del af kontroludskrivningsprocessen.

Lignende vilkår

Et checkregister kaldes også en kontantudbetalingsjournal.